ในช่วงนี้ทางทีมงานขอแจ้งการดำเนินการของการ Reset 2FA ที่อาจมีการล่าช้า 7-14 วัน


ขออภัยในความไม่สะดวก

Did this answer your question?